Záštity

 

Záštitu nad 31. českým a slovenským neurologickým sjezdem převzali


JUDr. Bohumil Šimek
hejtman Jihomoravského kraje
     

Ing. Petr Vokřál
primátor statutárního města Brna
     

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
rektor Masarykovy univerzity
     

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
 
     

MUDr. Martin Pavlík,
Ph.D., EDIC, DESA

ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně