Satelitní sympozia

 

Čtvrtek, 23. listopadu, 2017

12.15-13.15 Sál E1 (A+B)

Název symposia: Důležitá témata v neuroimunologii.

Předsedající: prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc.; prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.

Časná diagnostika RS
prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc. (Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Praha)

Spolupráce ambulantního neurologa s Centrem pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění
prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D. (Neurologická klinika, FN Olomouc)

Význam mikrobiomu u neurologických onemocnění
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc . (Ústav klinické imunologie a alergologie, LF a FN v Hradci Králové)

 

17.15-18.15 Sál E1 (A+B)

Název symposia: Vortioxetin v neurologii

Nová munice v rukou neurologa
prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D. (Neurologická klinika 2. LF a FN Motol, Praha 5)

Vortioxetin v léčbě neurologických pacientů
MUDr. Lucie Kališová, Ph.D. (Psychiatrická klinika 1. LF a VFN, Praha 2)

 

17.15-18.15 Sál E1 (C)

Název symposia: Roztroušená skleróza včera a dnes

Předsedající: doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D.

Současný pohled na diagnostiku a monitoring roztroušené sklerózy
doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D.

Časné zahájení a eskalace léčby RS v kontextu dlouhodobých dat
as. MUDr. Marek Peterka

Když už DMD nestačí aneb péče o pacienty se sekundární progresí
MUDr. Olga Zapletalová

 

17.15-18.15 Sál E2

Název symposia: Eskalační léčba RS – koncepty a klinická praxe

Předsedající: prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc.; prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.

How to transfer the concept in the clinical practice
Videopřednášku prof. G. Giovannoniho komentují prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc. a MUDr. Marta Vachová

Změna léčby v rámci 1. linie – optimalizace či eskalace?
MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

 

Pátek, 24. listopadu, 2017

12.15-13.15 Sál E1 (A+B)

Název symposia: Sekvenční terapie a monitorace pacientů s RS

Předsedající: prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.; prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D.

Dlouhodobý terapeutický plán u pacientů s RS
MUDr. Marek Peterka, MUDr. Marta Vachová

Bezpečnostní MR monitorace u pacientů s RS léčených natalizumabem
prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D.

 

12.15-13.15 Sál E1 (C)

Název symposia: RS v novém světle: Jak se mění náš pohled na roztroušenou sklerózu?

Předsedající: prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc.

Od NEDA k NEPAD
prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc.

B-lymfocyty v RS, vedlejší role nebo hlavní hráči?
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

Co umí registr ReMuS?
doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D.

 

12.15-13.15 Sál E2

Název symposia: Management pacienta s FS: jak dlouho bude pokračovat schizofrenie?

Předsedající: doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.

Historicky první analýza dat zdravotních pojišťoven: realita antikoagulační léčby v ČR
doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D. (I. Neurologická klinika, FN USA, Brno)

Průlomové možnosti telemedicíny v detekci FS: guidelines vs. realita v ČR
Mgr. Veronika Bulková, Ph.D. (MDT - Mezinárodní centrum pro telemedicínu, Brno; Centrum kardiovaskulární péče, Neuron Medical s.r.o., Brno)

Ideální prevence CMP u FS: utopie nebo realita?
doc. MUDr. Martin Fiala, Ph.D. (Centrum kardiovaskulární péče, Neuron Medical s.r.o., Brno; I. Interní klinika, FN, Brno)                          

Neuropatická bolest u vertebrogenních onemocnění: případ z klinické praxe
MUDr. Eva Vlčková, Ph.D. (Neurologická klinika, FN Brno)   

Společná multidisciplinární diskuze