ČSES

ČSNS

PROGRAMOVÝ PŘEHLED

Program 29. Česko-slovenského epileptologického sjezdu 2017

 

 

 

Středa, 22. 11. 2017

  Sál E2
10.00-12.00 Úvodní sympozium
Předsedající: Donáth V, Marusič P
10.00-10.15 Zahájení sjezdu
  Brázdil M (Brno), Marusič P (Praha), Donáth V (Banská Bystrica)
10.15-10.35 Nová klasifikace epileptických záchvatů a epilepsií
  Marusič P (Praha)
10.35-10.55 Definice lezionální epilepsie
  Pail M (Brno)
10.55-11.15 Nelezionální a hraničně lezionální epilepsie u dětí
  Kršek P (Praha)
11.15-11.35 MR obraz hraničně lezionálních epilepsií
  Pažourková M (Brno)
11.35-11.55 Vývoj nových metod v diagnostice nelezionálních epilepsií
  Rektor I (Brno)
   
12.00-13.00 Přestávka na oběd
   
  Sál E2
13.00-14.30 Farmakoterapie epilepsie
Předsedající: Zárubová J, Brožová K
13.00-13.20 Jak dosáhnout plné kompenzace epilepsie?
  Hovorka J (Praha)
13.20-13.40 Soubor minimálních diagnostických a terapeutických standardů u pacientů s epilepsií (Epistop) 2017 
  Zárubová J (Praha)
13.40-13.53 Efektivita a tolerance Perampanelu v klinické praxi - multicentrická studie
  Volná K (Praha)
13.53-14.11 Alternativní léčba epilepsie
  Slonková J (Ostrava)
14.11-14.29 Personalizovaná farmakoterapie epilepsie
  Doležalová I (Brno)
  Sál E2
15.00-16.30 Epileptochirurgie
Předsedající: Brázdil M, Kršek P
15.00-15.20 Organizace a praktické postupy zajištění operační léčby epilepsie v ČR + evropská referenční síť EpiCare
  Brázdil M (Brno)
15.20-15.35 Současné možnosti epileptochirurgické léčby v SR
  Timárová G (Bratislava)
15.35-15.52 „Time is Brain“
  Horák O (Brno)
    Přehled epileptochirurgie v ČR a na Slovensku 2017 (výkony a výsledky)
15.52-16.02 Centrum pro epilepsie Brno CVSP
   
16.02-16.12 Centrum pro epilepsie Motol CVSP
   
16.12-16.20 Centrum pro epilepsie Na Homolce CVSP
   
16.20-16.25 Centrum pro epilepsie ÚVN
   
16.25-16.30 Centrum pro epilepsie Bratislava
   
   
16.30-17.00 Přestávka na kávu
   
  Sál E2
17.00-18.30 Klinicko-experimentální blok
Předsedající: Jiruška P, Rektor I
17.00-17.20 Budoucí možnosti léčby epilepsie - výzva současné vědy
  Jiruška P (Praha)
17.20-17.30 Oxidativní stres - nový farmakologický cíl epileptogeneze?
  Otáhal J (Praha)
17.30-17.40 MTLE v dospělosti a dětství: rozdíly v miRNA profilech dospělých a novorozených potkanů
  Bencurová P (Brno)
17.40-17.50 Úloha interiktálních výbojů v patogenezi vzniku záchvatů
  Chvojka J (Praha)
17.50-18.00 Před vznikem shluků záchvatů dochází ke změnám parametrů mikrozáchvatů v modelu epilepsie
  Kudláček J (Praha)
18.00-18.10 Modelování fokální kortikální dysplázie na podkladě somatických mutací
  Heřmanovská B (Praha)
18.10-18.20 Interoceptivní sensitivita u psychogenních neepileptických záchvatů: pilotní fMRI studie
  Sojka P (Brno)
18.20-18.30 Rozpoznání emočního výrazu tváře a sociální kognice u pacientů s epilepsií temporálního laloku
  Martinkovič L (Praha)

 

Čtvrtek, 23. 11. 2017

  Sál E2
08.00-09.30 Epileptogenetika
Předsedající: Komárek V, Ošlejšková H
08.00-08.20 Co vlastě znamená výsledek genetického testování  epilepsie pro pacienta,  rodiče a lékaře?
  Ošlejšková H (Brno)
08.20-08.40 Jak mění epileptogenetika péči o pacienty s refrakterní epilepsií
  Komárek V, Štěrbová K (Praha)
08.40-09.00 Přínos genetického testování u pacienta se syndromem Dravetové a klinicko-genetická korelace
  Česká K (Brno)
09.00-09.20 Má genetické vyšetření smysl u dospělých pacientů s epilepsií?
  Zárubová J (Praha)
   
09.30-10.00 Přestávka na kávu
   
ČSNS  
10.00-12.00 BLOK 1: HLAVNÍ SYMPOZIUM 1/: Zahajovací plenární symposium: Quo vadis neurologia?
   
12.00-13.30 Polední přestávka
   
  Sál E2
13.30-15.00 Komorbidity a varia
Předsedající: Hovorka J, Timárová G
13.30-13.50 Elektrokonvulzivní terapie u psychiatrických pacientů s epilepsií
  Donáth V, Ťureková I (Banská Bystrica)
13.50-14.00 NORSE a léze klauster: definice, klinický obraz, laboratorní nálezy a prognóza
  Slonková J (Ostrava)
14.00-14.10 Audit dětských epilepsií: odhalení unikajících kandidátů ne-farmakologické léčby
  Horák O (Brno)
14.10-14.20 „Off-label use“ u epilepsií v dětství
  Ryzí M (Brno)
14.20-14.30 Efekt piracetamu na epileptiformní EEG abnormitu i epileptické paroxysmy v dětském věku
  Šlapal R (Blansko)
14.30-14.40 Povrchové antineuronální protilátky u epilepsie temporálního laloku
  Elišák M (Praha)
14.40-14.50 Sebestigmatizace lidí s epilepsií
  Alexová A (Klecany)
14.50-15.00 Febrilní křeče - informace pro rodiče
  Líčeník R (Londýn, UK)
   
15.00-15.30 Přestávka na kávu
   
  Sál E2
15.30-17.00 Klub epileptických záchvatů
Koordinace: Rektor I, Kršek P
  Kazuistiky