Cestovní granty

 

Cestovní granty České neurologické společnosti ČLS J. E. P.
k účasti na 31. českém a slovenském neurologickém sjezdu

 

Česká neurologická společnost ČLS J. E. P. (ČNS) vypisuje pro rok 2017 cestovní grant pro mladé lékaře na podporu účasti na 31. českém a slovenském neurologickém sjezdu (ČSNS) v celkové maximální částce 300.000 Kč, který se koná 22. - 25. 11. 2017 v Brně na Brněnském výstavišti, Pavilon E.

Cestovní grant může být udělen během celého kalendářního roku, pokud není kapacita (tj. částka 300.000 Kč) vyčerpána nebo není překročen termín možnosti přihlášení (tj. 15. 9. 2017). V případě nedostatečné kvality přihlášených příspěvků, nemusí být cestovní grant vyčerpán v celé výši.

Úspěšnému žadateli o cestovní grant bude automaticky uhrazen registrační poplatek na ČSNS a bezplatně zajištěno ubytování (v případě pracoviště mimo Brno - místo konání akce) v termínu konání ČSNS na 3 noci ve 3* hotelu.

Žádost o cestovní grant bude po odborné stránce posouzena organizačně-programovým výborem ČSNS.

 

Kritéria pro přijetí žádosti
  • věk do 35let (rok narození 1982 nebo později)
  • člen ČNS s řádně uhrazenými členskými poplatky
  • přihlášení k aktivní účasti na ČSNS (přihlášení prostřednictvím webových stránek www.csns2017.cz/abstrakta/ do 15. 9. 2017)
  • první autor sdělení
  • do 15. 9. 2017 zaslat na email sekretariat@czech-neuro.cz písemnou přihlášku s potvrzením, že jsou splněna výše uvedená kritéria. Žadatel dostane potvrzení přijetí přihlášky od sekretariátu výboru. Nestane-li se tak, je třeba potvrzení urgovat. Bez obdržení tohoto potvrzení je přihláška neplatná.

Žadatel o cestovní grant obdrží vyjádření o přidělení/nepřidělení cestovního grantu od sekretariátu ČNS do 3 týdnů po posledním možném termínu přihlášení na základě přijetí příspěvku.

Přehled úspěšných žadatelů bude zveřejněn na webových stránkách ČNS  www.czech-neuro.cz a v elektoronickém newsletteru ČNS

Výbor ČNS na svém zasedání schválil dne 2. 6. 2017