KNIHA ABSTRAKT*

Abstrakta

 

*pro zobrazení knihy abstrakt je třeba znát heslo, které bylo rozesláno všem účastníkům v souhrnném informačním e-mailu 20. 11. 2017
Příjem abstrakt byl uzavřen. Vyrozumění o příjetí čí nepříjetí abstrakt a přiřazení k ústní či poster prezentaci bude známo měsíc po uzavření příjmu abstrakt. Autoří budou obesláni e-mailem.

 

Hlavní témata

31. český a slovenský neurologický sjezd
 • Cévní onemocnění mozku
 • Parkinsonova nemoc a další extrapyramidová onemocnění
 • Roztroušená skleróza a další neuroimunologická onemocnění
 • Demence a další kognitivní poruchy
 • Nervosvalová onemocnění
 • Bolesti hlavy a neuropatická bolest
 • Vertebrogenní onemocnění
 • Nádory CNS
 • Traumata CNS
 • Varia
29. česko-slovenský epileptologický sjezd
 • Diagnostika epilepsie
 • Farmakoterapie epilepsie
 • Operační léčba epilepsie

 

Všeobecné informace k zasílání abstrakt

 • Abstrakta budou přijímána pouze elektronicky přes tento on-line formulář.
 • Text strukturujte podle zásad prezentace volného sdělení: úvod – cíl – metodika – výsledky – závěr. (případně poděkování)
 • pokud se jedná o abstrakt k "Vyzvané přenášce", od 14.9. je možné abstrakt vkládat, po zakliknutí možnosti "Vyzvaná přednáška", bez strukturování
 • Maximální počet znaků abstraktu včetně mezer je 2300.
 • Všeobecné přehledy neobsahující vlastní data nebudou přijímány.
 • Zadejte téma abstrakta dle výběru, všeobecné sestry již téma nezadávají, zaškrtnou ve formuláři sekci "Sekce sester".
 • Zadejte, zda preferujete zařazení příspěvku jako ústní sdělení nebo poster, či bez preference. Zařazení příspěvku výlučně jako ústní sdělení nelze s výjimkou vyzvaných přednášek a kurzů garantovat!
 • Abstrakta 31.ČSNS budou přijímána v českém a slovenském jazyce a budou vydána na USB jako Suplementum České a slovenské neurologie a neurochirurgie.

 

Technické informace k zasílání abstrakt

 • Po vyplnění osobních údajů Vám bude automaticky vygenerováno heslo, které Vám bude obratem zasláno na Vaši e-mailovou adresu uvedenou v přihlašovacím formuláři.
 • Za pomoci tohoto hesla se můžete kdykoliv přihlásit do on-line formuláře pro zasílání abstrakt.
 • Při zadávání jednotlivých částí abstraktu postupujte dle instrukcí uvedených ve formuláři.
 • Ve svém profilu můžete zadat maximálně 2 abstrakty na jednoho prezentujícího autora.
 • Ve vložených abstraktech můžete do data uzávěrky provádět úpravy a změny.

 

Důležité upozornění

Systém nevyžaduje, abyste abstrakt zadali v jednu chvíli a kompletně. Pod svým heslem můžete do systému vstupovat neomezeně a kdykoliv v době od otevření systému do termínu uzávěrky (30. 9. 2017), můžete abstrakta průběžně opravovat, měnit či doplňovat. Jste omezeni pouze termínem uzávěrky příjmu abstrakt, jelikož systém se automaticky uzavře ve 24:00 hod v den uzávěrky.

 

Vyrozumění o příjetí/nepříjetí abstrakt

Vyrozumění o příjetí čí nepříjetí abstrakt a přiřazení k ústní či poster prezentaci bude známo měsíc po uzavření příjmu abstrakt. Autoří budou obesláni e-mailem.

On-line formulář na příjem abstrakt je dostupný ZDE

 

Termín pro zaslání abstrakt / uzávěrka: 15. 09. 2017 30. 9. 2017