Novinky

07. 11. 2017 Seznam posterů s unikátními čísly, pod kterými je třeba poster vyvěsit byl zveřejněn. Instrukce pro posterové sekce jsou k dispozici ZDE
03. 11. 2017 Kredity
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu České lékařské komory č. 16. Sjezd byl zařazen do kreditního systému ČLK. Potvrzení o účasti obdrží účastníci u registrační přepážky od pátku 24. 11. 2017 případně bude zasláno elektronicky na e-mail účastníka po skončení sjezdu. 31. český a slovenský neurologický sjezd a 29. česko-slovenský epileptologický sjezd byl ohodnocen ČLK 22 kredity
28. 10. 2017 Prohlědněte si předběžný odborný program 29. ČSES a 31. ČSNS
06. 10. 2017 Příjem abstrakt byl ukončen. Vyrozumění o příjetí čí nepříjetí abstrakt a přiřazení k ústní či poster prezentaci bude známo nejpozději měsíc po uzavření příjmu abstrakt. Autoří budou obesláni e-mailem.
10. 10. 2017 Přihlaste se na "Výukové kurzy". Detaily a anotace jsou dostupné ZDE.
17. 06. 2017 Registrace byla otevřena. Pod jednotlivými záložkami naleznete detailní informace ohledně registrace a ubytování
14. 06. 2017 Pro 31. český a slovenský neurologický sjezd byly vypsány Cestovní granty České neurologické společnosti ČLS J. E. P.
07. 06. 2017 Nad 31. českým a slovenským neurologickým sjezdem a  29. česko-slovenským epileptologickým sjezdem byly převzaty záštity
12. 04. 2017 Hlavní témata 31. českého a slovenského neurologického sjezdu a  29. česko-slovenského epileptologického sjezdu byla zveřejněna

 

Registrace na místě

Středa, 22. listopadu 2017 09.00–20.00
Čtvrtek, 23. listopadu 2017 07.00–18.30
Pátek, 24. listopadu 2017 08.00–18.30
Sobota, 25. listopadu 2017 08.00–12.30

 

Kredity

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu České lékařské komory č. 16.

Sjezd byl zařazen do kreditního systému ČLK. Potvrzení o účasti obdrží účastníci u registrační přepážky od pátku 24. 11. 2017 případně bude zasláno elektronicky na e-mail účastníka po skončení sjezdu.

31. český a slovenský neurologický sjezd a 29. česko-slovenský epileptologický sjezd byl ohodnocen ČLK 22 kredity.

Všechny výukové kurzy byly ohodnoceny ČLK  2 kredity

 

 

Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dynamika vývoje našeho oboru vyžaduje nejen intenzivní kontinuální vzdělávání nás všech, což je mimochodem jeden z hlavních smyslů pořádání odborných konferencí, ale i občasné zamyšlení nad racionálním propojením tradiční neurologie s nejnovějšími poznatky a jejich korektní translací do klinické praxe.

Více ZDE.

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
předseda sjezdu

 

Důležitá data

15. 09. 2017
30. 09. 2017
"DEADLINE" PRO PŘÍJEM ABSTRAKT
15. 10. 2017 UKONČENÍ VČASNÉ REGISTRACE
30. 10. 2017 INFORMACE O PŘIJETÍ / NEPŘIJETÍ ABSTRAKT A ZAŘAZENÍ PŘEDNÁŠKA / POSTER